Περικλής Μπουλουχτσής - Μικρές 'Ωρες

19 συνθέσεις από τη δεκαετία του '80 που ο Περικλής Μπουλουχτσής (Κεφάλαιο 24) άφησε τώρα να πετάξουν ελεύθερες -κι αυτές ψάχνουν τον δρόμο τους.